Ervaring

Trainworld 

Coördinator Publiekswerking
maart 2017 – november 2017
http://www.trainworld.be                         

Het ontwikkelen van een visie op publiekswerking en de vertaling ervan naar instrumenten.

Het Red Star Line Museum

Coördinator Publiekswerking en Educatie
juli 2011 – februari 2017
http://www.redstarline.be

Het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op publiekswerking en de vertaling ervan naar beleidsdoelstellingen, methodieken en instrumenten.

  • het vertalen van de historische inhoud naar een meeslepend museum voor een breed en divers publiek
  • het schrijven van heldere en toegankelijke museumteksten
  • het ontwikkelen van creatieve bemiddelingsinstrumenten zoals een museumgids, brochures meertalige zaalteksten, rondleidingen voor diverse groepen, educatief aanbod (inclusief inburgering en NT2), de familiekoffer, schattentocht, kindernocturne, …
  • het creëren van meeslepende erfgoedproducties zoals een theatrale wandeling, een museumapp,  een theatervoorstelling, een museumtijdschrift, …
  • het ontwikkelen van participatieve, co-creatieve trajecten met het publiek
  • het organiseren van het gastvrij museumonthaal en de dynamische gidsenwerking
  • het samenwerken met collega’s, bezoekersgroepen en professionelen
  • het (inter)nationaal vertegenwoordigen van het Red Star Line Museum


Erkenning 
                                 
Vlaamse Cultuurprijs Cultureel Erfgoed 2016
Kwaliteitslabel erkend museum 2015
Eervolle vermelding Museum of the Year Award 2015
Publieksprijs Museumprijs 2014
Wabliefprijs 2014 

Atlas, huis voor diversiteit en inburgering

Tentoonstellingscoördinator ‘Generatie Stad
maart 2010 – mei 2011
https://www.exponanza.be/nl/project/generatie-stad

Het realiseren (research, participatief traject, concept, redactie, projectmanagement) van een expo over wat jong en oud bindt.

Lokaal cultuurbeleid, stad Antwerpen

Stafmedewerker
september 2008 – september 2009

Het ontwikkelen van een visie over de integratie van de verschillende partners van het lokaal cultuurbeleid op stedelijk – en districtsniveau.

Het ontwikkelen van een visie over de samenwerking tussen cultuur, onderwijs en jeugd.

Het coördineren van het team cultuurantennes.

Centrum voor Taal en Onderwijs, KULeuven

Wetenschappelijk medewerker
februari 2002 – september 2008
http://cteno.be
Het ontwikkelen van lesmateriaal Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor anderstalige volwassenen.

Het ontwikkelen van lesmateriaal algemene, zaak- en praktijkvakken voor het secundair onderwijs.